hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6602000011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含濒危野生动物成分的手杖、带座手杖 包括马鞭、鞭子及类似品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质|3:品牌(中文或外文名称)|4:货号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 EF 0% 4% 130%
6602000019 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 动植物材料制手杖、鞭子及类似品 包括带座手杖 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质|3:品牌(中文或外文名称)|4:货号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 4% 130%
6602000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他手杖、带座手杖、鞭子及类似品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质|3:品牌(中文或外文名称)|4:货号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 4% 130%