hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7206100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铁及非合金钢锭 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:形状(方锭、其他初级形状等)|3:材质(铁、非合金钢)|4:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 B /N 0% 2% 11%
7206900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他初级形状的铁及非合金钢 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:形状(方锭、其他初级形状等)|3:材质(铁、非合金钢)|4:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 B /N 0% 2% 11%